گالری تصاویر

تصاویر پرلیت در معدن

معدن پرلیت و بارگیری سنگ معدن پرلیت برای ارسال به کارخانه جهت فرآوری و سبک سازی پرلیت

تصاویر پرلیت در صنعت ساختمان

عایق کاری درون ساختمان‌ها با پرلیت و ترکیب با سیمان جهت شیب‌بندی

ساختمان-02

بلوکه بتنی پرلیتی ساختمانی (عایق سرما، گرما، بسیار سبک و ....)

سایر تصاویر بلوکه‌های پرلیتی

بلوکه بتنی پرلیتی توپر سبک، شناور روی آب و بلوکه توخالی پرلیتی دیواری

شیب‌بندی پشت‌بام ساختمان‌ها با پوکه صنعتی پرلیت (سبک، عایق سرما، گرما و صدا)

صفحات پرلیتی سبک و عایق که معمولاً از ترکیب پرلیت (با دانه‌بندی میکرونی همچون غبار یا دانه شکری) با سیمان سفید یا سیاه و گچ بدست می‌آید.

پاکت‌های گچ پرلیتی و گچ کاری ساختمان با گچ‌های پرلیتی

تولید آجر نسوز با پرلیت

عایق سازی مخازن عظیم میعانات گازی با دماهای بسیار پایین زیر صفر درجه سانتیگراد پالایشگاهی

تصاویر پرلیت در صنعت فیلتراسیون

تصاویر پرلیت در صنعت رنگ‌سازی

تصاویر پرلیت در صنایع شوینده

تصاویر پرلیت در صنایع سلولزی

تصاویر پرلیت در اسید سازی

تصاویر پرلیت در سموم کشاورزی و دیگر سموم

تصاویر پرلیت در اطفاء حریق

جمع‌آوری نفت سطح دریا بوسیله پرلیت

استفاده از پرلیت در سنگ شور کردن پارچه لی مانند شلوار لی

مصرف پرلیت در تولید سنگ مصنوعی و مجسمه

مصرف پرلیت در تولید ورقه‌های ایزوگام

مصرف پرلیت در لعاب سازی

مصرف پرلیت در داروسازی

پرلیت در صنایع چسب سازی

پرلیت در خمیر‌های براق کننده و پالایش کاری

مصارف پرلیت در ریخته گری