آنالیز شیمیایی و مشخصات فیزیکی پرلیت

شرکت پرلیت تابنده طوس

Data Sheet

Chemical Analysis

 

%

%

%

%

%

%

%

%

0.4

68-72

12-18

max.1

1.9

2-5

1-4

0.2

Mgo

Sio2

Al2o3

Fe2o3

Cao

Na2o

K2o

Tio2

Magnesia

Silica

Alumina

Iron oxide

Lime

Soda

Potas

Titanium oxide

6.5-7.5                  [mm]

Order

50-65 & Order    [Kg/m3]

PH

Grain size

Bulk density

.Etc

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب